Redefining beauty – How ’bout dat?

Is it the outer appearance or the inner beauty what counts? Within a short spell a ripple of reactions ignites. Only because some beauty standards were broken. A snap-shot and its’ reactions…

Me i thy standardet të bukurisë – po si !? A është pamja e jashtme apo bukuria e brendshme cila ka rëndësi? Brenda një kohe të shkurtër ndizet një valë e reaksioneve. Vetëm për shkak se disa standarde te bukurisë u thyen. Nje fotografi dhe disa reagime…

 

Lies mehr“Redefining beauty – How ’bout dat?”